Aktualności

Sponsorzy w programie dwunastu kroków. Współistnienie osobowości narcystycznej.

Sponsorzy. Czym jest narcystyczne zaburzenie osobowości w skrócie NPD? (Narcissistic Personality Disorder)? Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne opublikowało podręcznik, w którym wymieniono rozpoznawalne zaburzenia osobowości. Nazywa się: Podręcznik diagnostyczno-statystyczny zaburzeń psychicznych. ang. The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders albo (DSM 5)

Sponsorzy. Szczegółowo opisano patologię każdego zaburzenia osobowości. Są one wymienione jako specyficzne cechy osobowości. Są znane jako „kryteria diagnostyczne”. Aby można było postawić dokładną diagnozę, musi być obecnych co najmniej pięć z dziewięciu identyfikujących zachowań.

Kryteria Diagnozy NPD

Narcystyczne zaburzenie osobowości to zaburzenie psychiczne charakteryzujące się trwającym całe życie wzorcem przesadnego poczucia własnej ważności. Obecna jest również nadmierna żądza podziwu i zmniejszona zdolność czucia empatii wobec innych.

Te cechy osobowości są często nadmierną rekompensatą dla kruchego ego. NPD cierpią również na nietolerancję krytyki. U ich podstaw leży słabe poczucie własnej osobowości (swojego „ja”).

Narcystyczne zaburzenie osobowości różni się od pewności siebie, która wiąże się z silnym poczuciem siebie.

Podręcznik diagnostyczny i statystyczny zaburzeń psychicznych, wydanie piąte (DSM-5, 2013) opisuje NPD jako spełnianie co najmniej pięć z poniższych dziewięciu kryteriów.

1.Pretensjonalne poczucie własnego znaczenia (np. wyolbrzymianie osiągnięć i talentów, oczekiwanie bycia uznanym za lepszego bez współmiernych osiągnięć); 2. Zaabsorbowanie fantazjami o nieograniczonych sukcesach, władzy, błyskotliwości, pięknie lub idealnej miłości; 3.Wiara, że jest się kimś „szczególnym” oraz wyjątkowym i że można być w pełni zrozumianym tylko przez innych „szczególnych” ludzi, przekonanie, że powinno się zadawać jedynie z ludźmi czy instytucjami o szczególnym bądź wysokim statusie 4.Wymaganie nadmiernego podziwu; 5.Poczucie wyjątkowych uprawnień, czyli wygórowane oczekiwania co do szczególnie przychylnego traktowania lub automatycznego podporządkowania się przez innych narzucanym im oczekiwaniom; 6.Eksploatowanie innych, czyli wykorzystywanie ich do osiągnięcia swych celów; 7.Brak empatii: niechęć do honorowania lub utożsamiania się z uczuciami i potrzebami innych; 8.Częsta zazdrość o innych lub przekonanie, że inni są zazdrośni o nas lub zazdroszczą nam; 9.Okazywanie arogancji i wyniosłych zachowań lub postaw. [Wikipedia].

SponsorzyPowiązania

Do momentu, kiedy ludzie są patologicznie narcystyczni, osoba z NPD może być zaabsorbowanym sobą maniakiem kontroli. Lubią zrzucać winę poprzez psychologiczną projekcję na ludzi, z którymi się angażują.

Nie tolerują sprzecznych poglądów i opinii. Narcyzi są zwykle apatyczni wobec emocjonalnych, psychicznych i psychologicznych potrzeb innych ludzi. Są obojętni na negatywne skutki swoich zachowań.

Zazwyczaj nalegają, aby ludzie postrzegali ich jako idealną osobę. Aby chronić swoją kruchą samoświadomość, narcyzi stosują strategie psychospołeczne.

Mają tendencję do dewaluowania, uwłaczania, obrażania i obwiniania innych ludzi. Są skłonni do gniewu i wrogości wobec reakcji ludzi, gdy kwestionuje się ich antyspołeczne zachowanie.

Osobowości narcystyczne częściej reagują gniewem lub agresją, gdy zostaną odrzucone. Są wrażliwi na krytykę lub porażkę.

Osoby z NPD mają skłonność do poczucia wstydu, upokorzenia i bezwartościowości z powodu drobnych osobistych lekceważeń. Takie uczucia zazwyczaj maskują przed ludźmi z udawaną pokorą.

Gdy zostaną zakwestionowani lub wyeksponowani, mogą odpowiedzieć wybuchami sprzeciwu lub wściekłością. Mogą również szukać zemsty, gdy są przesłuchiwani lub konfrontowani.

Połączenie rozdmuchanego obrazu siebie i rzeczywistego „ja” jest widoczne w komponencie wielkościowym narcystycznego zaburzenia osobowości. (za Wikipedią)

SponsorzyNarcyzm i alkoholizm

Egoizm alkoholika i narcyza objawia się brakiem świadomości, a nawet troski o potrzeby otaczających ich osób. Oni są na pierwszym miejscu; potrzeby wszystkich innych są na drugim miejscu lub na żadnym. Oboje mają przytłaczające potrzeby – czy to następnego kieliszka, następnego narkotyku, jedzenia lub spotkania seksualnego.

Osoba z alkoholowym egoizmem jest bardzo podobna do narcyza. Uzależnienie wytwarza rodzaj narcyzmu.

Uzależnienie pochłania i przejmuje ciało, umysł i duszę. Pochłania wszystko. Życie z alkoholowym egoizmem jest bardzo podobne do życia z narcyzmem, ponieważ bez względu na to, co robisz i jak bardzo się starasz, zawsze będziesz na drugim miejscu”.

[Przedruk za zgodą Alexander Buremeester’a. https://thenarcissisticlife.com/

Czym jest “Narcystyczne zaopatrzenie”

Zaopatrzenie narcystyczne to pojęcie wprowadzone do teorii psychoanalitycznej przez Otto Fenichela w 1938 roku. Opisuje rodzaj podziwu, wsparcia interpersonalnego lub utrzymania. Wyciąga go osoba z NPD ze swojego otoczenia. Ten głód podziwu jest niezbędny dla ich samooceny. Termin ten jest zwykle używany w sensie negatywnym. Opisuje patologiczną lub nadmierną potrzebę uwagi lub podziwu u osób współzależnych i fiksacji oralnej. Ta potrzeba nadmiernego podziwu nie uwzględnia uczuć, opinii czy preferencji innych osób. [za Wikipedią].

Narcyzm a sponsorowanie w AA

Sponsoring w AA to rola autorytetu. Z tym autorytetem przychodzi również władza. Sponsor wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie zebrane dzięki dwunastu krokom. Ich rolą sponsora jest wspieranie nowicjusza w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Oczywiście sponsor musi być w dobrej kondycji psychicznej i duchowej.

Doświadczeni sponsorzy postrzegają swoją rolę jako bezwarunkowa sluzbe. Poświęcają swój czas i energię, aby wspierać alkoholika w powrocie do zdrowia poprzez program i działania AA. Aby proces się powiódł, konieczna jest szczerość i pokora. Ta „pomocna” relacja jest bardzo korzystna zarówno dla sponsora, jak i podopiecznego.

Proszenie o pomoc alkoholika z NPD

Nowicjusze w AA mogą czasami być bezbronni i zagubieni. To sprawia, że potrzebują pomocy i wsparcia, które są dostępne bezpłatnie we wspólnocie. Kiedy alkoholicy po raz pierwszy są znowu trzeźwi, często pojawia się poczucie beznadziejności. Desperacko chcą przestać pić i wyzdrowieć.

W leczeniu choroby alkoholowej beznadziejność jest warunkiem koniecznym do powrotu do zdrowia. W AA, rozpoczynając tę podróż, beznadziejność nie jest postrzegana jako obciążenie. Jest postrzegana jako składnik, który pomoże alkoholikowi wyzdrowieć:

“Im większą beznadzieję odczul, tym lepiej. Bedzie bardziej skłonny do podążania za twoimi sugestiami” [Wielka Księga – Rozdział siódmy “Praca z innymi” str. 95

Anonimowi Alkoholicy są prawdopodobnie najskuteczniejszym istniejącym sposobem leczenia alkoholizmu. Oferuje prawdziwie holistyczne podejście do wyzdrowienia; umysł, ciało i duch. Są jednak pewne minusy bycia wrażliwym nowicjuszem.

Alkoholicy, którzy przychodzą do AA, pragną znaleźć rozwiązanie. Szybko zdają sobie sprawę, że mają nie tylko problem z piciem, ale także z życiem. Bez alkoholu pozostają osłabieni psychicznie i emocjonalnie.

Często szukają pomocy u pierwszego trzeźwego alkoholika, którego spotkają na spotkaniu AA. Jeśli dana osoba była trzeźwa przez długi czas, jest to często wystarczający powód, aby poprosić o sponsorowanie. Co więcej, jeśli nowicjusz usłyszy coś imponującego podczas dzielenia się przemyśleniami na spotkaniach, zakłada, że ta osoba jest zdrowa. To może być poważny błąd. W żadnym wypadku „imponujące dzielenie” sie na mitingach jest oznaką dobrego sposobu powrotu do zdrowia.

Czasami może to być przynęta używana przez złośliwego narcyza do zwabienia bezbronnego alkoholika, który jest nowy we wspólnocie. Niczego niepodejrzewający przybysz prosząc o pomoc. Zostanie wciągnięty w ciemność samolubnych zamiarów NPD. Jest to zupełne przeciwieństwo duchowego sposobu powrotu do zdrowia oferowanego przez dwanaście kroków.

Narcystyczne „Gaslighting”

Gaslighting – forma psychologicznej manipulacji, w której osoba lub grupa osób umyślnie tworzy w osądzie ofiary wątpliwości wobec własnej pamięci czy percepcji, często wywołując u niej dysonans poznawczy i inne stany, takie jak niskie poczucie własnej wartości.

Za pomocą zaprzeczania, kłamania, wprowadzania w błąd, sprzeczności i dezinformacji gaslighter próbuje zdestabilizować psychicznie ofiarę i podważyć jej przekonania.

Służy temu szeroki wachlarz zachowań: od zaprzeczenia przez sprawcę, że doszło do poprzednich nadużyć, aż po inscenizację dziwnych wydarzeń przez sprawcę z zamiarem dezorientacji ofiary.

Z mojego doświadczenia wynika, że kontakt ze sponsorem o cechach narcystycznych był potężnym krokiem w tył. Odejście od sponsora z NPD nie zawsze jest takie proste jak się wydaje.

Aby nie stracić swojej narcystycznej podaży, nadal cię wykorzystują, wykorzystując twoją uczciwość, otwartość i gotowość.

Są tak samo uzależnieni od zabierania twojej energii, jak od alkoholu. Będą nadal nadymać swoje własne ego kosztem czasami bezbronnych przybyszów. Narcyzy stosują dobrze znaną strategię zwaną gaslighting. Ma to uniemożliwić ci odkrycie, kim naprawdę są.

„Gaslighting” to kolokwializm, który jest luźno definiowany jako „sprawianie, że ktoś kwestionuje własną rzeczywistość”.

Termin ten może być również używany do opisania kogoś („gaslighter”), taka osoba skutecznie przedstawia fałszywą narrację. Prowadzi to do tego, że inna osoba lub grupa ludzi wątpi we własne rozumowanie i staje się zdezorientowana lub zrozpaczona.

Ta dynamika jest generalnie możliwa tylko wtedy, gdy publiczność jest wrażliwa, na przykład w nierównych relacjach władzy. Dotyczy to również sytuacji, gdy publiczność boi się strat związanych z kwestionowaniem fałszywej narracji. (parafraza z Wikipedii)

Dr. Silkowrth: Opinia lekarza

Pierwszy rozdział Wielkiej Księgi Anonimowych Alkoholików nazywa się „Opinia lekarzy”. Dr Silkworth przez wiele lat pracował z alkoholikami. Dokonuje zdumiewającej obserwacji na temat patologii choroby alkoholowej: “Nie mogą po jakimś czasie rozróżnić prawdy od fałszu”. [Wielka Księga – “Opinia lekarza” – str. XXXV11]

Dobry lekarz przedstawia to jako część zniekształconego postrzegania rzeczywistości przez alkoholika. Możesz sobie wyobrazić szkody, jakie może wyrządzić bezbronny nowicjusz, który wpadnie w ręce sponsora mającego NPD?

Gaslighting może skazać wrażliwego przybysza na kwestionowanie swojego postrzegania rzeczywistości. Może w końcu uwierzyć, że wszystko, co mówi im sponsor, jest prawdą. Ta hipnoza, zadawana przez sponsora z narcyzmem, może trwać aż do wyrządzenia znaczącej szkody.

SponsorzyPrzełamanie wpływu narcyza

Prawda jest taka. Alkoholicy ze współistniejącym NPD to chorzy i niebezpieczni ludzie. Poproszenie kogoś takiego o zostanie twoim sponsorem może być bardzo szkodliwe. W końcu osoba sponsorowana uświadamia sobie, że została oszukana i wykorzystana. Niektóre osoby mogą potrzebować zewnętrznej profesjonalnej pomocy. Pracując z narcystycznym sponsorem nad Programem, można popaść w traumę.

Jeszcze raz wracając do wypowiedzi dr. Silkwortha w „Opinii lekarza”. Odzyskiwanie efektów pracy z narcystycznym sponsorem może polegać na oddzieleniu „fałszu” od „prawdy”! [Wielka Księga „Opinia lekarza” s. XXV111].

SponsorzyPodsumowanie

Celem tego bloga jest zwiększenie świadomości nowoprzybyłych w AA. Mamy nadzieję, że zrozumieją, że wybór sponsora będzie wymagał rozwinięcia pewnych cech.

Wystarczy świadomość faktów. Prostym faktem jest to, że w AA są obecni złośliwi narcyzi. Nowoprzybyli mogą rozwinąć wystarczającą świadomość, aby ich uniknąć.

Najbardziej pożądane cechy przy poszukiwaniu sponsora to: cierpliwość, zdrowa intuicja, roztropność, rozeznanie i dobry osąd.

“Kolejnym problem jest znalezienie osoby, której mamy sie zwierzyć. Powinniśmy to zrobić bardzo rozważnie, pamiętając, że ostrożność jest wspaniałą cechą.”[Dwanascie kroków I dwanaście tradycji, krok piaty” Str. 62]

Andy F

Tekst „Sponsorzy…” przetłumaczony przez autora i zamieszczony za Jego zgodą. Oryginał tekstu znajduje się na stronie prowadzonej przez Autora: www.aaforagnostics.com