Aktualności

Grupa AA „Promień” z Rudy Śląskiej a homofobia

Grupa AA „Promień” 41-712 Ruda Śląska ul K. Goduli 22 , Intergrupa Katowice, Region AA Katowice, BSK AA Warszawa

Grupa AA „Promień” informuje, że:

1). Od stycznia 2022 roku zmniejsza płacenie danin na Intergrupę, Region, BSK AA do symbolicznej wysokości 1 PLN miesięcznie na okres jednego roku. Potem zostanie to przedyskutowane na grupie i podjęta decyzja co dalej. Oczywiście nie ma nakazu płacenia datków przez grupę AA na niższe szczeble Wspólnoty, jednak zgodnie z Tradycją 7 każda grupa po zaspokojeniu własnych potrzeb(opłata za salkę, pokrycie kosztów niesienia posłania) powinna resztę pieniędzy przekazywać szczebel niżej, czyli na Intergrupę.

2.) Grupa AA „Promień”…

… informuje, że powyższe zostało przegłosowane na spotkaniu grupy w związku z tym, że naszym zdaniem nazwy grup, w których są użyte słowa LGBT lub ich rozszerzenia są niezgodne z tradycjami AA. Po pierwsze: jakie to Tradycje tego zabraniają? Po drugie Grupa sama wybiera sobie nazwę zgodnie z Tradycją 4 i nikomu ( w tym Wam) nic do tego. Dlatego w proteście grupa zmniejsza płacenie danin. We Wspólnocie AA nie ma „danin”, są tylko „dobrowolne datki” i jak nazwa wskazuje nie są obowiązkowe.

3.) Coraz częściej jest tak, że główne tematy dotyczące grup i ich funkcjonowania, są pomijane przez służby poza grupą (region, Intergrupa, BSKAA, General Service Office of Alcoholics Anonymous). Dokonywane zmiany dotyczą wszystkich grup, ale bez zapytania grup. Zgodnie z Koncepcją 1 to grupy są najważniejsze i zarządzają Wspólnotą poprzez swoich przedstawicieli na każdym szczeblu. Wybierając służebnego dajecie mu zaufanie, aby mógł podejmować decyzje w sprawie Wspólnoty zgodnie ze swoim sumieniem. Po drugie, cokolwiek ustali się na niższych szczeblach Wspólnoty – nie jest nakazem, a sugestią, a do tych można się zastosować, ale nie ma obowiązku.

Np. zmiany Preambuły z „mężczyzn i kobiet” na „ludzi”. Grupa proponuje, aby były sprzedawane obie wersje Preambuły i w zależności jak grupa chce z takiej wersji będzie korzystać. Właścicielem Preambuły jest spółka The AA Grapevine INC.. Może więc zrobić z tekstem co chce. Postanowiła zmienić wymienione zdanie na słowo, bo może. Wyraźnie jednak zaznaczyła, że każda grupa może używać zarówno zdania „mężczyzn i kobiet” jak i „ludzi”. Każda grupa może napisać sobie własną preambułę i ją czytać. Tak więc zachęcam grupę „Promień” do tego.

Uzasadnienie:

Ad.1 Grupy są pomijane przez wszystkie poziomy służb poza grupą w podejmowaniu decyzji o sposobie funkcjonowania wspólnoty AA. Nie mając innej możliwości sięgnęliśmy po taką formę protestu. Już odpowiedziałem na to w pkt.3

Ad.2 Istnieje grupa AA o nazwie „Tolerancja LGBT” w Warszawie. Sama nazwa sugeruje jakoby nie było tolerancji w AA. No właśnie tym wpisem pokazaliście drodzy Przyjaciele, że nie ma tolerancji we Wspólnocie. Wielokrotnie przekonałem się o tym, bo jestem agnostykiem. Ostatnio na zgromadzeniu regionu Katowice we wrześniu 2021r. Po drugie. Nazwa „LGBT” jest używana w wielu akcjach protestach, zadymach, happeningach partii politycznych, etc. Jest w świecie używana do tworzenia zasad i praw, które są ewidentnie polityczne. Np. „Akt Równości” w USA, „Parady równości” i „Marsze równości” są bezpośrednio organizowane przez LGBT. Nie ma takiego czegoś, jak „LGBT” jako organizatora. To o czym piszecie organizowane jest przez jakąś organizację. Nie jest to polityka. Dobrze, że nie napisaliście, że to IDEOLOGIA lub gender, jak tych ludzi nazywa kościół katolicki.

Są to protesty uliczne i mają charakter polityczny BZDURA!!! w tym poniżanie religii, nie zawsze akceptowalna golizna, ubiory, itp. LGBT występuje pod flagą tęczową która jest kolejnym potwierdzeniem na to, że jest to formacja polityczna. Litości! Wiele organizacji ma swoje sztandary i nie są politycznymi organizacjami. W dodatku ludzie związani z LGBT, jawnie o tym mówią i cytują w mediach. Mówią, że są partią polityczną? Biorą udział w bójkach i zadymach ulicznych. (Margot) Są atakowani przez faszystów i kiboli. Jest wiele innych przykładów powiązań i działań politycznych, które zdarzenia łatwo są do znalezienia w mediach nie tylko w Polsce, ale i na świecie .No to wymieńcie choć parę

Grupa AA "Promień"

Grupa stwierdza, że…

… dodając nazwę LGBT do spisów AA są łamane tradycje. Szczególnie tradycja szósta, dziesiąta, dwunasta, Czy Wy znacie Tradycje – chyba nie, ale i dotyczy to innych tradycji. Po raz drugi pytam o które Tradycje chodzi? LGBT w spisach AA, wykorzystuje AA do swoich celów politycznych. Proponuję abyście napisali kolejny elaborat, w którym napiszecie, że grupa AAwAA(Agnostycy, Ateiści, Wolnomyśliciele w AA) też wykorzystuje AA do swoich politycznych celów Jest to robione przez użyczanie nazw AA dla LGBT. A więc reklamujemy LGBT i łączymy się z nimi. No, Wy na pewno się nie łączycie – tego jestem pewien. Łamana jest przynajmniej szósta tradycja. Przypominamy, że AA sprzeciwiało się stosowania nazwy AA na „Spotkaniach Jasnogórskich Anonimowych Alkoholików”. A nie widać różnicy? LGBT to ani religia, ani polityka. Natomiast spotkania jasnogórskie są religijne, więc gdy używają liter AA łamią Tradycję 6.

Przez lata sugeruje się grupom (wmawia), że nie powinno być nazw związanych z imieniem alkoholików, z nazwami religijnym, firmami, kościołami, stowarzyszeniami (Kluby Abstynenta), itd. Co grupy stosują. Żądamy, aby to było stosowane do wszystkich organizacji w tym LGBT oraz zaniechanie umieszczania tej nazwy w spisach. Powtórzę: zgodnie z Tradycją 4 każda grupa może nazwać się, jak ma ochotę i przystąpić do jakiejkolwiek intergrupy lub nie przystępować, a w spisach mityngowych powinno się ja umieścić, jeżeli wyrazi taką chęć, bo to jej gwarantuje

Grupa AA nie jest przeciwna istnieniu grup np. lesbijek, gejów, kobiet…, nie są to formy polityczne ani organizacje. Ale uważamy, że nie powinno być takich odłamów. Zbyt to skomplikowane, jak na mój prosty, pijacki umysł: to mogą być grupy lesbijek, czy gejów czy nie mogą? gdyż nasz główny cel określa tradycja trzecia. Nie wiem, czy wiecie Drodzy Przyjaciele, że nasz główny cel określony jest w Tradycji Piątej, nie Trzeciej.

Działanie LGBT w AA…

… uderza bezpośrednio w AA a szczególnie w jedność AA, tradycja pierwsza.Tak? a w jaki sposób? Nie słyszeliście o Tradycji 1, 4, 12? W latach 1999-2000 działała w Rudzie Śląskiej grupa AA o nazwie „Św. Anna”, nie została dodana do spisu AA ze względu na nazwę. Intergrupa, obecnie Silesia, nie wyraziła na to zgody, bo też znała tak Tradycje, jak Wy. Jeżeli jakaś grupa chce należeć do Intergrupy, to Intergrupa jest jak dupa od srania – nie może tego zabronić grupie, bo grupa jest najważniejsza, a intergrupy są po to, aby służyć grupom. Potem na to miejsce przenieśliśmy się my. Gr. „Promień”. Grupa podkreśla, że nie chodzi o ludzi związanych z LGBT, ale chodzi o niezgodne z tradycjami używa Pnie nazwy LGBT w strukturach AA. druga część zdania jest niezrozumiała.

Jeżeli tym ludziom chodzi o ich preferencje seksualne to przypominamy, że są grupy np. seksoholików, narkomanów… Nic nie stoi na przeszkodzie, aby poszli w tym kierunku. Uważamy, że AA jest LGBT tylko potrzebne po to, aby zaistniały owe grupy w coraz szerszych mediach za pomocą AA. Zaistnienie w mediach poprzez AA…ciekawe. To znaczy, że Wspólnota AA jest trampoliną medialną dla innych. Może byłoby to stwierdzenie zabawne, gdyby nie było tragiczne w wymowie.

Tym samym zwiększają zasięg w polityce. No to nie tylko jesteśmy trampoliną medialną, ale i polityczną. Nooo, nie wiedziałem o tym, ale już wiem. Wykorzystują AA do swoich celów politycznych i ideowych. A jednak jest ideologia. No, nie zawiodłem się na Was Przyjaciele! Jeśli są alkoholikami mogą uczestniczyć bez ograniczeń w spotkaniach AA bez względu na orientację seksualną. O tym mówią tradycje. Nas nie interesuje kto śpi z kim. Ważne, jest tylko to, że ma problem alkoholowy. Ojej jaka łaska. To mogą, czy nie mogą, bo się pogubiłem.

Ad3. Grupa AA…

… protestuje przeciw pomijaniu grup w najważniejszych sprawach AA przez służby AA poza grupą łącznie z General Service Office of Alcoholics Anonymous. Jak już napisałem – to nie GSO jest właścicielem do Preambuły. Ponadto GSO jest od doradztwa, a nie od narzucania czegokolwiek komukolwiek. Poczuliśmy się jakbyśmy bili nikomu nie potrzebni. Ktoś za nas podejmuje decyzję. Czy „grupy to głupki”? Takie mamy poczucie, gdy stawiani jesteśmy przy fakcie dokonanym. Poziom ignorowania grup w podejmowaniu decyzji został mocno przekroczony po cichym wprowadzeniu nazwy LGBT do AA. No jestem niepocieszony, że nic nie wspominacie o Agnostykach, Ateistach, Wolnomyślicielach w AA. Nawet na to nie zasługujemy?

Tradycja czwarta mówi o całości AA. A więc to grupy powinny decydować co jest a czego nie ma w AA. I decydują poprzez swoich przedstawicieli. Danie praw do głosowania mandatariuszom, bo od nich zaczynają się służby poza grupą i innym służbom, nie daje im prawa do decydowania, gdy dotyczy to ich grupy i całości AA. Grupą zarządza sumienie grupy (wiecie co to jest?) Intergrupą – spotkanie Intergrupy, Regionem – Zgromadzenie służb Regionu, a Wspólnotą Konferencja Służb Krajowych.

Powinno być zapytanie do grup, gdy dotyczy to całości AA. A znacie Koncepcję Pierwszą, Drugą i Szóstą? Chyba nie, bo nie pisalibyście tego, co powyżej. Wówczas, gdy większość grup wyrazi zgodę grupa powinna się do tego dostosować. Powinna? Może, ale nie musi – to zależy od sumienia grupy. Szczególnie, gdy dopuszcza się kontrowersyjne nazwy powiązane politycznie np. LGBT. LGBT polityczne – nudni jesteście. Czy mniej ważne jest dopisanie po cichu grupy LGBT od tłumaczenia Anonimowi Alkoholicy?  Przy tłumaczeniu Anonimowych Alkoholików nas zapytano.

Grupie jest przykro…

… że musi zastosować takie środki protestu. Stwierdzamy, że to jedyny sposób na to, aby tak ważne sprawy w końcu były podejmowane przez grupy. Służby mają nam służyć, nie decydować. No brawo! To Tradycja Druga, choć pewnie o tym nie wiecie. Tyle, że decydują nasi przedstawiciele na każdym szczeblu poprzez głosowania. Służby poza AA nie powinny dotykać polityki choćby w śladowym procencie. A cóż to za „służby poza AA”? To co poza Wspólnotą AA to nie są służby i nas to, jako Wspólnoty nie interesuje. To Tradycja 10. Polityka rozbija grupy od zewnątrz i wewnątrz. Jeżeli grupa dopuszcza dyskusje polityczne, czyli nie realizuje Tradycji 5, to faktycznie są kłótnie i grupa może się rozpaść na własne życzenie. Nie chcemy, aby wszystkich Anonimowych Alkoholików wiązano z LGBT. A ktoś wiąże z LGBT? Niestety Jeżeli z czymś Wspólnota AA wiązana, to z kościołem katolickim.

Do wiadomości:

BSK Anonimowych Alkoholików w Polsce, Region Grup polskojęzycznych w Europie, Regiony, Region AA „Katowice”, Intergrupa „Katowice”, Redakcji biuletynu ,,ZDRÓJ”, Redakcja biuletynu „Karlik”, Grupy.

Grupa AA „Promień” Rzecznik Franek

Drodzy Przyjaciele z homofobicznej grupa AA „Promień”

Jako grupa powinniście zająć się tylko i wyłącznie niesieniem posłania – niczym więcej. Nie powinny Was obchodzić inne grupy, bo to nie Wasza sprawa, co się dzieje na innych grupach. Gdy Billowi donoszono, że jakaś grupa zdaniem donoszących coś źle robi, Bill pytał: a piją na tej grupie? Nie piją? To zostawcie ich w spokoju. Zalecałbym Wam – a zrobicie jak chcecie – dobre poznanie Tradycji i Koncepcji oraz Kroku Dwunastego, bo przebudzenia duchowego w Was raczej brak, nie mówiąc o stosowaniu zasad duchowych „we wszystkich Waszych poczynaniach”.

Nie znacie też literatury  z kanonu AA, bo tam jest wiele przykładów tolerancji, pokory i otwartości, czego Wam ewidentnie brakuje. Moje polemiczne wpisy zawierają niejednokrotnie drwinę, bo inaczej musiałbym używać wulgarnego języka. Moim skromnym zdaniem kompletnie nie wiecie na czym polega Wspólnota Anonimowych Alkoholików. Jeżeli wyrazicie taką chęć, podejmuję się wytłumaczyć Wam o czym jest każda Tradycja i Koncepcja. Nie musicie ponosić żadnych kosztów – mogę to zrobić online. Może zrozumiecie ile złego narobiliście tym „listem”. Dla mnie to nic innego, jak próba ustanowienia we Wspólnocie „strefy wolnej od LGBT”!!!

Na koniec dodam, że należę do osób heteroseksualnych, ale nie mam nic przeciwko osobom innej orientacji seksualnej, bo to nie moja sprawa. Każdy może żyć tak, jak chce – ma do tego prawo. Pozdrawiam – Bogdan z Opola

Grupa AA „Promień” – ps. moje polemiki wpisałem niebieską, pogrubioną kursywą w treść „listu” Grupy „Promień”. Kochani, piszcie na aawaa@onet.pl Wasze komentarze będę umieszczał pod artykułem

Wasze Komentarze

 1. Grupa ma niesc poslanie alkoholikowi ktory wciaz cierpi i to jest jej jedyna funkcja. Wyraża się ona poprzez konkretne dzialanie w tym celu oraz przekazywanie srodkow na niesienie poslania do struktur AA. Jeśli grupie zostaje tych pieniedzy wiecej niz potrafi sama wydac na niesienie poslania to ma je przekazac nizej. To nie sa bowiem pieniadze grupy tylko pieniadze wspolnoty.
 2. LGBT to nie słowo
 3. Użycie skrótu LGBT w nazwie grupy nie łamie żadnej tradycji.
 4. W AA przekazuje sie srodki niesienia poslania a nie daniny.
 5. „Coraz częściej jest tak, że główne tematy dotyczące grup i ich funkcjonowania, są pomijane przez służby poza grupą (region, Intergrupa, BSKAA, General Service Office of Alcoholics Anonymous)” Nikt oprocz grupy „Płomien” nie wtraca sie w to jak maja funcjonowac inne grupy AA. Tekst preambuły został zmieniony przez własciciela praw autorskich by podążać za współczesną nauką.
 6. Rzecznik tej grupy powinien zapoznac się koncepcjami lub kimś kto jest z nimi zapoznany, by zrozumieć jak funkcjonują struktury AA.
 7. Jesli nazwa TOLERANCJA LGBT sugeruje, ze w AA nie ma tolerancji, to czy nazwa BEZPIECZNY PORT sugeruje, ze w AA nie ma BEZPIECZNEGO PORTU?
 8. LGBT to nie nazwa.

Ciąg dalszy komentarza

 1. Co to znaczy,ze cos jest „ewidentnie polityczne”?
 2. Kolor flagi jest potwierdzeniem, ze LGBT to formacja polityczna?
 3. AA nie zajmuje sie tym czy jej poszczególni czlonkowie biora u dzial u bojkach czy zadymach na ulicy.
 4. zarzut lamania tradycji 6,10 i 12 poprzez dodanie do nazy grupy skrotu LGBT wskazuje na niewiedze czym ten skrot jest.
 5. W spisie mitingow funkcjonuja grupy dla kobiet, lekarzy, prawnikow. Dodanie skrotu LGBT do nazwy mitingu jest wiec jak najbardziej na miejscu. Oburzenie bierze sie z niewiedzy czym ten skrot jest.
 6. Jesli grupa Plomien nie chce miec w nazwie skrotu LGBT to nie musi go miec, powinna jednak zaakceptowac, ze sa grupy ktore go chca.
 7. Co znaczy zwrot „dzialanie LGBT”?

Nie chce mi się już dalej pisać, bo wywód tych ludzi oparty jest na fałszywej tezie lansowanej przez polityków, ze LGBT to ideologia. Nie sposób dyskutować o matematyce z kimś kto twierdzi ze 2 + 2 = 5 Michał z Aberdeen

Komentarz drugi

Jako komentarz do wpisu przesyłam moje zapytanie wysłane do dyrektorki BSK. Pani Alicja Darkowska-Kowalska BSK Dzień dobry Dotyczy homofobicznego komunikatu grupy PROMIEŃ 

W stopce tego obraźliwego paszkwilu widnieje nadawca: Wiadomość wysłana przez FUNDACJA BIURO SŁUŻBY KRAJOWEJ ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW W POLSCE”.
Czy w związku z tym BSK zamierza wypowiedzieć się w tematach: 
– rozpętywania nagonki na osoby nieheteronormatywne w AA poprzez rozsyłanie tego bełkotu do wszystkich regionów i grup AA? 
– uczestnictwa służb Regionu Katowice w rozsyłaniu tych homofobicznych pomówień 
– obrażania osób nie hetero normatywnych w AA poprzez sprowadzanie ich osobowości i życia do prostackich określeń typu „kto z kim śpi”?
– czy AA w Polsce jest tak zwaną „strefą wolną od LGBT”? Maks

Komentarz trzeci

Oj, grupa Promień realizuje czyjeś polityczne cele, alkoholicy często dają się tak wykorzystać, zwykle nieświadomie. 
Jak ktoś napisał 
„ Kolejnym etapem zdrowienia jest komplikowanie i szukanie dziury w całym. 
Potem jest miłość i służba.”

Co ciekawe, komunikat rozsyłany przez region Katowice, zawiera w stopce tekst „Wiadomość wysłana przez FUNDACJA BIURO SŁUŻBY KRAJOWEJ ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW W POLSCE”.
Czy BSK odniesie się do firmowanej przez siebie nagonki?

Wysłane z iPhone'a                                Maarek 

Komentarz czwarty

My się możemy kłócić do woli, ale nie wolno nam zapomnieć, że BARDZO WAŻNE JEST UTOŻSAMIENIE. Alkoholizm jest chorobą alienacji, tworzenia wewnętrznej twierdzy. W Polsce, myślę, że białym, heteroseksualnym facetom, do tego katolikom, jest jednak relatywnie łatwo znaleźć grupę, gdzie znajdzie podobne sobie osoby. Heteroseksualnym, białym dziewczynom jest już nieco trudniej, ale wciąż nieporównywalnie z osobami LGBT+, czy ateistami. Jeśli zatem możemy stworzyć bezpieczną oazę dla jakiegokolwiek alkoholika, który dzięki temu może przeżyć i przestać krzywdzić siebie i wszystkich dookoła, to naszym OBOWIĄZKIEM, w myśl „Deklaracji odpowiedzialności” jest to zrobić!!!! Ania

Komentarz piaty

Witaj Viesia szczęśliwego nowego roku we wszystkich obszarach! 24h na raz! O ile mi wiadomo, ale nie jestem już w suzbach : nazwa grupy AA dla homoseksualistow nadal brzmi: LGBT + (Lesbijka Gej Biseksualna (y) Transseksualna (y) i wszyscy inni , ponieważ każdy jest mile widziany bez względu na płeć czy orientację seksualną). Na świecie jest wiele grup LGBT: w Europie w USA w Azji, Australii itd. Rzeczywiście, społeczeństwo się zmienia, podobnie jak sami członkowie Wspólnoty AA (na przykład w piątkowej grupie LGBT + powitaliśmy kilka osob transseksualnych (kobiet, które stały się mężczyznami i mężczyzn, którzy stali się kobietami).

Ci przyjaciele mają swoje miejsce w naszej Wspólnocie i to jest fundamentalne, aby czuli się jak w domu, stąd ta grupa. Wybór tej nazwy miał przede wszystkim zagwarantować większą integrację. Nazwa „Homoseksualni” . była zbyt dzielące. Oto, co mogę powiedzieć o tej nazwie, która z pewnością pozostanie taka : LGBT 🏳️‍🌈 + ponieważ w komitecie są teraz przyjaciele transseksualni . D24. Herve

Komentarz szósty

LGBTQIA- może kiedyś paryska grupa będzie się tak właśnie nazywać, bo dojdą Queer Intersexuel i Asexuel… Nikomu to we Francji nie przeszkadza – no bo tu nikt nie ma skojarzeń z Margot i bojówkami w Polsce. Po prostu. Grupa dla Homosexualistów istnieje w Paryżu dobre 26 lat – powiedzmy raczej że odtąd ja ją znam. Mogę zapytać odkąd istnieje. Zaś nazwę LGBT przyjęto w styczniu 2020 r – zeby nie ograniczać grupy tylko do homoseksualistów ale przyjąć również i Transgenre. Oni się nie ukrywają ale mogą nie być w pełni zrozumiani przez hetero. Osobiście znam kilku homoseksualistów w AA (poza AA też). Są to dla mnie bardzo wartościowi i mądrzy ludzie – przychodzą również do grup hetero i mają tam służby. Wiesia

Komentarz siódmy

Tak sobie myślę, że chciałabym podziękować wszystkim tym, którzy podnieśli takie larum odnośnie grup AA z literkami „LGBTQ+” w nazwie.
Tak, bardzo Wam dziękuje. Wiecie dlaczego? Dlatego, że może być w AA osoba nieheteronormatywna, która dzięki temu całemu hałasowi dowie się, że takie grupy istnieją w „polskim AA”.
Właśnie, w „polskim AA” a nie AA w Polsce (tą różnicę napisał kiedyś jeden z moich kolegów i myślę, że trafnie to określił). Osoby, które mają otwarty umysł zrozumieją o co chodzi. 
Otwarty umysł akceptuje różnorodność. Różnorodność tworzy całość. Podoba mi się bardzo zmiana w preambule mężczyzn i kobiet na ludzi. Mega otwartość na różnorodność ale to nadal działanie poza „polskim AA”. 

Mitingi „dedykowane” są potrzebne.  Przekonały się o tym Kobiety. Przekonali się o tym Ateiści i Agnostycy. Wiedzą to też osoby nieheteronormatywne. 
Mogłabym napisać wiele o tym jak dużo  „krytyki” i „kopniaków” od „Przebudzonych duchowo” spadło również na grupę AA „Freedom LGBTQ+” z Wrocławia, która funkcjonuje już we wspólnocie AA około 6 lat, ale nie napiszę tego. Nie tym razem 😉 Tym razem raz jeszcze dziękuję Wam za informację o tych właśnie grupach i zakończę cytatem z Wielkiej Księgi ze strony 104,który mówi o jednej z zasad programu AA : „…przestaliśmy walczyć z kimkolwiek i czymkolwiek. I nie będziemy walczyć.” Gosia „Nutka”

Komentarz ósmy(tekst oryginalny)

Witam. Obawiam się, że tego na forum nie wydrukujecie. Ale…. może. Tym artykułem https://aawaa.pl/grupa-aa-promien-z-rudy-slaskiej-a-homofobia/ pokazaliście to, że mają racją w stosunku do LGBT. I że to wy jesteście nietolerancyjni. Kto wam pozwolił na wynoszenie informacji z AA? Macie na to zezwolenie choćby grupy Promień nie wspomnę BSK. To pokazuje jak działacie politycznie i że to wy jesteście tą zgnilizną rozwalającą AA. Wynosząc to poza AA zaatakowaliście od środka aa. Nic w tym liście nie ma takiego co wy wypisujecie w tym artykule. Czytałem to oświadczenie grupy. Zwracają  tylko uwagę na nazwę, którą używacie. I nie da się ukryć, że istnieje w polityce. Wyśmiewając na ogólnym forum internetowym grupę pokazujecie jak daleko wam do tolerowania innych ludzi. Nawet wasza strona nie jest o AA, a zabieracie głos o AA. Wystarczy spojrzeć na  kolorystykę, język, cele na waszej stronie. To jest właśnie polityka.

Sam atak to dyskredytowanie innych o innym zdaniu. Nawet na mitingach nie krytykujemy. Grupy AA jeśli mają strony to w nich są treści jak trzeźwieć i informacje. A wy uprawiacie politykę. Pozdrawia. Pisze pozdrawiam, bo jak was pożegnać? Pogody Ducha nie bo nie jesteście staną AA a LGBTowski pozdrowień nie znam. Mam nadzieję, że mnie nie wyzwiecie od homofobów. Ale, co mi tam. Ben. Ż.

Komentarz dziewiąty

„ W 1968 roku jakiś Anonimowy Alkoholik mający dobre intencje, napisał do Billa, głęboko zaniepokojony napływem młodych hippisów i dzieci kwiatów do lokalnych grup AA, wraz z ich charakterystycznym sposobem ubierania się, obyczajami seksualnymi i innymi niekonwencjonalnymi zachowaniami, w tym zażywaniem narkotyków . Piszący obawiał się, że ta „inwazja” może być „bardzo realnym zagrożeniem dla naszego wspaniałego programu danego przez Boga”.

Odpowiedź Billa była typowa dla zastosowania zasad AA w celu sprostania nowym wyzwaniom.

„Twój list o tak zwanym problemie hippisów był dla mnie bardzo interesujący. Wątpię, czy musimy być zaniepokojeni tą sytuacją, ponieważ były precedensy z przeszłości. Wszelkiego rodzaju ugrupowania próbowały do nas wkroczyć, w tym komuniści i uzależnieni od heroiny, prohibicjoniści i wyznawcy innych przekonań.
Prawie wszystkim tym ludziom, którzy mieli indywidualny problem z alkoholem, nie tylko nie udało się zmienić AA, ale na dłuższą metę AA ich zmieniło. Mam ich dzisiaj wśród moich najbliższych przyjaciół i są jednymi z najlepszych AA, jakich znam”.  wp