Artykuły

Wydanie drugie – „The Little Book”

Wydanie drugie „The Little Book (Mała Księga) – zbiór alternatywnych 12 Kroków” oraz jej francuskie tłumaczenie: „Le petit livre jaune. Les douze étapes vues autrement”. AA Agnostica w ciągu ostatnich ośmiu lat opublikowała łącznie dziesięć książek, a dwie ostatnie właśnie się ukazały.

Wydanie Drugie. Więcej o tych książkach dalej, ale najpierw trochę o Anonimowych Alkoholikach. Istnieje wiele wersji 12-krokowego programu zdrowienia. Tak naprawdę jest ich tyle, ilu alkoholików w AA – Roger C.

Postawmy sprawę jasno: AA musi dorosnąć. W tej chwili polega ona całkowicie na Wielkiej Księdze. A tam słowo „Bóg” jest wymienione 281 razy na jej pierwszych 164 stronach. A 6 z 12 Kroków zawiera nadprzyrodzonego, interwencyjnego i męskoosobowego Boga. Dlaczego? Cóż, to stara książka, wydana w 1939 roku, a jej autor był członkiem Oxford Group, chrześcijańskiego ruchu, który swój rozkwit przeżywał w latach 30. XX wieku. USA były wówczas bardzo religijnym krajem. Minęło kilkadziesiąt lat – do 1962 – zanim Sąd Najwyższy zakazał używania modlitw – w tym Modlitwy Pańskiej – w szkołach publicznych.

Wielka Księga ma dziś (2021 r.) osiemdziesiąt dwa lata! Jest to tekst „zatwierdzony przez Konferencję”. To oznacza to, że jeśli pójdziesz na tradycyjne spotkanie AA – a przytłaczająca większość mityngów jest „tradycyjna” – na stole z literaturą znajdziesz tylko kilka zatwierdzonych przez Konferencję książek, w większości też bardzo starych. Wszystko, co napisano później o alkoholizmie i o tym, co może pomóc w wyzdrowieniu, jest przez AA odrzucane, albo ignorowane.

Wydanie drugie - Little Book

Wydanie nie tylko „Małej Księgi”

Wytrzeźwiałem ponad dekadę temu. Byłem na odwyku – w Homewood w Guelph, Ontario – próbowałem znaleźć tam literaturę na temat zdrowienia, inną niż stare i pobożne teksty AA. Bez skutku. I, szczerze mówiąc, w tym czasie było bardzo, bardzo niewiele współczesnych książek napisanych przez osoby szanujące niewierzących. Dlatego kilka lat później, po stworzeniu strony AA Agnostica, zaczęliśmy takie pozycje publikować. Pierwszą z nich była właśnie Mała Książeczka (The Little Book). Obecnie sytuacja jest inna, istnieje wiele nowych, wspaniałych świeckich książek, różnych autorów.

Oto dwie z nich. „Poza wiarą – agnostyczne rozważania na temat życia 12-krokowego”. Autor, Joe C, to jeden z założycieli pierwszej świeckiej grupy AA w Kanadzie – Beyond Belief. Poznałem Joego, byłem stałym uczestnikiem tego mityngu. Druga to: „Pozostać trzeźwym bez Boga”. Autorem jest Jeffrey Munn, Kalifornijczyk, który uczestniczył w organizacji Secular Ontario AA Roundup (SOAAR) (Spotkanie Świeckich Grup AA), które odbyło się tuż przed pandemią COVID w moim rodzinnym mieście Hamilton w Ontario.

„The Little Book” została po raz pierwszy opublikowana w 2013 roku. Tytuł wybraliśmy, celowo, bo ma wskazywać, że chociaż chodzi o Kroki i powrót do zdrowia, w pewnym sensie jest ona przeciwieństwem Big Book’a. Drugie wydanie zawiera 20 różnych wersji 12 Kroków. Najstarszą wersją, która również znajduje się w pierwszym wydaniu, jest Humanist 12 Steps, opublikowane w 1987 roku, napisana przez B. F. Skinnera, zdobywcę nagrody Humanista Roku. W drugiej edycji pojawiły się cztery nowe wersje. Najnowsza to Praktyczne 12 Kroków, która znajduje się w książce „Staying Sober Without God” z 2019 roku, napisanej przez Jeffreya Munna. Dzięki francuskiej tłumaczce, Louise, mamy również wersję stworzoną przez pierwszą świecką grupę AA w Quebecu, les Libres-penseurs (Wolnomyśliciele). Wszystkie te Kroki zostały udostępnione w oddzielnym artykule umieszczonym na AA Agnostica w 2018 roku.

Cztery interpretacje 12 Kroków

Mała Księga nadal zawiera cztery świeckie interpretacje każdego z Kroków. Nikt nie wymaga tu Siły Wyższej. Chodzi raczej o „zmianę osobowości wystarczającą do wyzdrowienia z alkoholizmu”. To jest twój cel i twoja praca do zrobienia, przy wsparciu i zachęcie ze strony innych ludzi.

Ogólnie rzecz biorąc, tekst został zaktualizowany i miejmy nadzieję, stał się jeszcze bardziej przyjemny do czytania. Zachęcam was do jej przejrzenia, mimo że Konferencja jej nie zatwierdziła. I oczywiście do czytania innych, współczesnych i bardzo pomocnych książek na temat zdrowienia.

Wydanie drugie – „Mała Księga”

„Piękne świadectwo żywej historii AA”

Ernest Kurtz, autor „Not God: Historia Anonimowych Alkoholików”

Część 1: Dwadzieścia alternatywnych wersji 12 Kroków odzwierciedlających szeroki zakres poglądów.

Część 2: Cztery interpretacje 12 Kroków autorstwa znanych autorów.

Po każdej z nich znajdują się szablony, dzięki którym czytelnik może napisać własne 12 Kroków i interpretację każdego z nich.

Część 3: Esej, który opisuje początki programu 12 Kroków AA.

Mała Księga jest prezentacją wielu sposobów, w jaki ludzie obecnie dostosowują i interpretują oryginalne 12 Kroków AA, aby osiągnąć „zmianę osobowości niezbędną do wyzdrowienia z alkoholizmu”.

Tłumaczenie za zgodą AA Agnostica.