Artykuły

Anonimowi Alkoholicy – kim są?

Anonimowi Alkoholicy są powszechnie uważani za posiadających skuteczną metodę leczenia alkoholizmu. Należy do nich ponad dwa miliony alkoholików. Wikipedia tak ich opisuje:

Anonimowi Alkoholicy (AA) to międzynarodowa wspólnota, która nie wymaga składek członkowskich ani opłat. Nastawiona jest na pomaganie alkoholikom w osiągnięciu trzeźwości. W AA osiąga się to dzięki duchowemu programowi Dwunastu Kroków. Strukturalnie Wspólnota kieruje się swoimi Dwunastoma Tradycjami. AA jest nieprofesjonalne i bezwyznaniowe. Wspólnota jest samowystarczalna i apolityczna. Jedynym warunkiem członkostwa jest wyraźne pragnienie zaprzestania picia.

Wspólnota AA uznaje alkoholizm jako chorobę. Od 2020 roku, AA rozprzestrzeniło się na różne kultury. Obejmuje to obszary geopolityczne zwykle odporne na ruchy oddolne. Wspólnota AA liczy szacunkowo ponad dwa miliony członków na całym świecie. 75% jej członków mieszka w USA i Kanadzie.

Anonimowi Alkoholicy

Dwanaście kroków: droga do wyzdrowienia z alkoholizmu

Dwanaście Kroków przedstawiono jako sugerowany program samodoskonalenia. Początkowo wiąże się to z przyznaniem się do bezsilności wobec alkoholu i przyznaniem się do niekierowania życiem. Następne Kroki sugerują pracę nad wadami i ich ograniczanie. Program Dwunastu Kroków sugeruje też zadośćuczynienia za złe zachowania w przeszłości..

Kroki dziesiąty, jedenasty i dwunasty mają na celu wspieranie ciągłego rozwoju duchowego. W dużej mierze polega to na pomaganiu innym alkoholikom w osiągnięciu trzeźwości. Kroki proponują również skorzystanie z uzdrawiającej pomocy nieokreślonego Boga – „tak jak Go rozumieliśmy”. Wspólnota AA przyjmuje także członków, którzy identyfikują się jako niewierzący.

Wikipedia pisze: Metaanaliza Anonimowych Alkoholików Cochrane z 2020 r. stwierdza: „W oparciu o randomizowane(losowy wybór) badania, terapie posługujące się Programem AA mają 42% wskaźnik abstynencji uczestników rok po leczeniu”.

Świecka droga do trzeźwości

W przeszłości Wspólnota AA wskazywała, że alkoholicy muszą wierzyć w Boga. Jeżeli nie Bóg, to przynajmniej niewidzialna siła wyższa. Takie rozwiązanie oferowano jako sposób na ich bezsilność wobec alkoholu. Z biegiem lat Wspólnota zmieniła swoje podejście, bo teraz wielu ateistów, agnostyków i wolnomyślicieli staje się trzeźwymi we Wspólnocie AA. Obecnie istnieje silny i kwitnący ruch alkoholików, którzy podążają świeckimi ścieżkami ku trzeźwości.

Program Dwunastu Kroków bez Boga

Ci członkowie Wspólnoty AA, którzy poznali Program Dwunastu Kroków bez ateistycznego Boga też stają się trzeźwymi. Stało się tak, bo Program Dwunastu Kroków został pomyślnie zinterpretowany na potrzeby niewierzących. To wyraźnie szerzej otwarło drzwi Wspólnoty. Obecnie dostępnych jest wiele książek oferujących dwanaście kroków przeznaczonych dla ateistów i agnostyków. Dla wielu z nich sama grupa jest siłą wyższą.

Good Orderly Direcion – akronim Boga

Alkoholicy trafiają do Wspólnoty AA, gdy uznają, że są bezsilni wobec alkoholu, czyli nie potrafią przestać pić. Poddając się, stają się podatni do wykonywania sugestii zawartych w dwunastu krokach. Wiele osób jest gotowych podążać za sugestiami sponsora przyjaznego agnostykom. Niewierzący postrzegają sam program jako potężną terapeutyczną alternatywę dla Boga lub siły wyższej. Good Orderly Direction (Dobrze przemyślany kierunek) jest akceptowane jako praktyczna alternatywa dla tradycyjnej idei Boga. To kolejny pomocny akronim oznaczający BOGA.

Anonimowi ALkoholicy i ich duchowy, a nie religijny Program

Ten wyjątkowy ruch altruistyczny jest bezpłatny. Jest on potężną i wspierającą metodą walki z alkoholizmem. Wspólnota AA nadal pomaga alkoholikom w powrocie do zdrowia, niezależnie od ich osobistych przekonań. Jednym z głównych haseł Anonimowych Alkoholików jest „Utrzymaj prostotę”.

Co sprawia, że jest to proste dla wielu ateistów, agnostyków i wolnomyślicieli? Dla nich duchowość programu można zdefiniować jako ofiarowanie miłości poprzez jedność, służbę i zdrowienie. Symbolizuje to trójkąt równoboczny AA. Poprzez dwanaście kroków członkowie AA stają się zdolnymi do życia według tych nowych zasad. Ich głównym celem jest niesienie przesłania alkoholikom, którzy jeszcze cierpią.

Oferowane bezwarunkowo, zdrowienie staje się możliwe dzięki miłości, jedności i służbie. Te działania wspiera wciąż cierpiącego alkoholika. Te trzy podstawowe zasady mogą ułatwić duchowe przebudzenie, które nie jest skupione na Bogu. Same w sobie mogą stać się potężną alternatywą dla Boga. Są to niewątpliwie moce większe niż pojedynczy alkoholik! Nadal pomagają alkoholikom trzeźwieć i odbudowywać ich życie.

                                                                                                  Andy F

Anonimowi Alkoholicy. Oryginalny tekst znajduje się na stronie: aaforagnostics.com Tekst przetłumaczono i umieszczono na stronie za zgodą autora.