HistorieŚwieckie AA

Przebudzenie Duchowe Ateisty w AA

Przebudzenie Duchowe Ateisty – Realizacja Dwunastu Kroków AA ma na celu doprowadzenie do przebudzenia duchowego, które powinno być rezultatem pracy z krokami od pierwszego do jedenastego. Osobiście nie doświadczyłem takiego przebudzenia w tradycyjnym sensie.

Przebudzenie duchowe ateisty – Dla mnie jest to proces przybierający różne formy, niezwiązany z religijnym nawróceniem się czy wiarą w siłę większą czy wyższą jakkolwiek ją pojmujemy. Moje doświadczenie różni się również od duchowej przemiany Billa W. Jako członek Anonimowych Alkoholików, który nie utożsamia się z tradycyjnymi wyobrażeniami Boga, zrozumiałem, że przemiana duchowa nie musi wiązać się z określonymi wierzeniami religijnymi.

Moja droga do trzeźwości

27 czerwca 2016 roku rozpocząłem swoją przygodę z AA przychodząc na swój pierwszy mityng AA.  Nie spodziewałem się, że tego samego dnia rozpocznie się moje przebudzenie duchowe. Nie była to nagła zmiana czy oświecenie, lecz stopniowe otwieranie się na nowe wartości i perspektywy, które z czasem istotnie zmieniły mój sposób postrzegania świata.

Zmiana postrzegania przyrody i otoczenia

Pierwszym dowodem tej przemiany była zmian postrzegania natury. Jako osoba pijąca, nie dostrzegałem piękna świata wokół mnie. Chodząc po górach miałem dwie myśli w głowie. Pierwszą z nich było „spalić i zburzyć te góry”, drugą myślą i główną motywacją było „po wejściu na szczyt nagrodzę się piwem”.  Krocząc ścieżką trzeźwości zacząłem dostrzegać piękno gór i otaczającej mnie przyrody. Zacząłem całym sobą chłonąć zapach lasu, szumu fal, śpiewu ptaków. Wejście na szczyt stało się wystarczającą nagrodą za trud i wysiłek jaki towarzyszył wejściu. Dodatkową nagrodą były widoki ze szczytu. Brak tych widoków nie były dla mnie problemem i pretekstem do napicia się. Będąc nad morzem, czy oceanem mogę godzinami siedzieć, wpatrywać się, wsłuchiwać się w szum fal rozmyślając i medytując.

Zmiana postawy wobec zwierząt

Kolejną oznaką tej przemiany była moja zmiana nastawienia do zwierząt. Będąc czynnym alkoholikiem byłem obojętny losem zwierząt, nie chciałem się z nimi nawet przywitać, nie wspominając o zabawie. Moja trzeźwość i przemiana duchowa pozwoliły mi na wizyty w schronisku dla zwierząt i aktywne spędzanie czasu z pieskami. W ramach akcji „daj pieskom pobiegać” mam nie tylko okazję do wyrażania i wzmacniania swojej empatii, ale także do realnego wsparcia na miarę moich możliwości.

Zmiana w stosunku do społeczności LGBTQ+

Istotna była również moja ewolucja w postrzeganiu osób LGBTQ+. Homofobiczne nastawienie z czasem przekształciło się w tolerancję, a następnie w akceptację i wsparcie.

Wzrost empatii i otwartości na ludzi

Empatia, którą zacząłem rozwijać, rozciągnęła się na wszystkie moje międzyludzkie relacje. Nauczyłem się doceniać piękno w ludziach i świecie, zmieniłem podejście do siebie i mojego związku, zwiększając gotowość do pomagania innym.

Podsumowanie

Moje przebudzenie duchowe w AA pokazało, że takie doświadczenie nie musi wiązać się z nawróceniem na religię, czy Boga jakkolwiek go pojmuję. Jako ateista przeszedłem przemianę poprzez pracę nad sobą, co wpłynęło na moje życie i relacje z innymi. Moja historia dowodzi, że przebudzenie duchowe jest możliwe bez względu na przekonania i może przynieść nieocenione korzyści nie tylko mnie, ale i osobom w moim otoczeniu. Nie było to przebudzenie duchowe „w rezultacie tych kroków”. Realizację programu 12 Kroków AA rozpocząłem po trzech latach swojej trzeźwości. Proces przebudzenia i przemiany duchowej rozpoczął się wraz z moją decyzją o zaprzestaniu picia.

Michał z Katowic.

Przeczytajcie też inne teksty Michała, np. „Z jednej iluzji w drugą” Zachęcam do odwiedzania innych stron dla niewiewrzących.