12 Kroków

!2 Kroków dla Agnostyków, Ateistów, Wolnomyślicieli

Interpretacja 12 Kroków AA dla Alkoholików niewierzących

1.Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że coraz trudniej było nam kierować swoim

życiem.

2.Uwierzyliśmy i zaakceptowaliśmy fakt, że potrzebujemy sił i zasobów większych niż te którymi

    dysponujemy sami, aby odzyskać zdrowy rozsądek.

3.Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie zbiorowej mądrości i doświadczeniu tych,

którzy byli przed nami.

4. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny.

5. Wyznaliśmy sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.

6. Staliśmy się gotowi, aby zaakceptować pomoc w pozbyciu się naszych wad charakteru.

7. Z pokorą i otwartością umysłu poszukiwaliśmy sposobów eliminacji naszych wad.

8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy, i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.

9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem

    tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.

10. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.

11. Dążyliśmy, poprzez rozmyślania i medytacje do doskonalenia naszej świadomości, zrozumienia

      sposobu postępowania proponowanego przez AA i odkrycia sił niezbędnych, aby wprowadzić

go w życie.

12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i

      stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.