12 KrokówArtykuły

Krok 2 w wersji praktycznej

Krok 2. Wersja AA: Uwierzyliśmy, że siła większa od nas może przywrócić nam zdrowie. Krok 2.Wersja praktyczna: Ufamy, że zdrowy styl życia można osiągnąć dzięki wsparciu społecznemu i konsekwentnemu samodoskonaleniu.

Krok 2 jest kluczową częścią pierwszego etapu powrotu do zdrowia. Chodzi w nim o znalezienie w sobie choćby niewielkiej dozy nadzieji, optymizmu i ekscytacji. Jeśli tego nie mamy, zaangażowanie i zobowiązanie się do dalszych działań jest znacznie trudniejsze.

Wersja tradycyjna tego Kroku zakłada wiarę w istnienie Boga. Mamy uwierzyć, że moc pozaziemska „przywróci nas do zdrowia psychicznego” lub „uzdrowi nasze myślenie”. Ludzie od zarania dziejów opierają swoją moralność i „zdrowie psychiczne” na wierze w najwyższe istoty, niestety często nie kończy się to dobrze. W praktycznej wersji Kroku 2. deklarujemy, że to my wykonamy pracę. Tak, nie zrobimy tego sami, otrzymamy pomoc i wsparcie społeczne, które jest bardzo ważne, ale to my jesteśmy motorem zmian.

Krok 2

Jako specjalista ds. uzależnień uważam, że „zdrowie psychiczne” to kiepskie określenie na to, o co chodzi w Kroku Drugim. To prawda, że ​​istnieje wiele aspektów uzależnienia, które wydają się szalone, niektóre nawet faktycznie spełniają kryteria szaleństwa. Jednak powrót do zdrowia psychicznego oznacza, że ​​naszym celem jest po prostu nie być szalonym. Nie zrozumcie mnie źle, niebycie szalonym jest cudowne, ale my potrzebujemy jednak czegoś więcej, jeśli chcemy trwałe uwolnić się od naszych uzależniających zachowań.

Zdrowy rozsądek i więcej

Nie chodzi tylko o zdrowy rozsądek, chcemy osiągnąć szerzej rozumiane zdrowie psychiczne i emocjonalne. Ktoś może być zdrowy na umyśle i nadal angażować się w szkodliwe zachowania. Może być świadomy swojego uzależnienia i krzywd jakie wyrządza, lecz dalej nie potrafi się zatrzymać. Zdrowie psychiczne to dopiero początek. Zdrowy styl życia, to taki sposób egzystencji, który minimalizuje szkody czynione sobie, światu i innym ludziom. W idealnym przypadku ten nowy styl nie tylko minimalizuje szkody, ale też zachęca nas do regularnego, konsekwentnego wzrostu. Jest to istotna cześć procesu. Nie możemy oczekiwać, że pozostaniemy wolni od uzależnień, jeśli nadal będziemy spędzać czas z toksycznymi ludźmi, powielać niezdrowe wzorce zachowań i nie pracować nad swoimi emocjami.

Życie wolne od uzależnień wymaga zmiany stylu, kropka. Im szybciej to zrozumiemy, tym szybciej zacznie się poprawa. Ponadto, im silniejsze jest nasze uzależnienie, tym bardziej styl życia będzie musiał się zmienić. Ale nie obawiajcie się, ta książka przynajmniej wskaże właściwy kierunek. Nowe życie jest czymś koniecznym, ale nie pojawi się z dnia na dzień. Nie może i raczej nie powinno. Najlepiej jest dochodzić do tego na drodze małych, stopniowych zmian. Zbyt duża zmiana w krótkim czasie może wywołać uczucie przytłoczenia, zniechęcenia czy wypalenia.

Zmiana życia

Wyjątkiem jest wczesny powrót do zdrowia, tu walczymy o uwolnienie się od uzależnienia. Zmiana jest duża i radykalna. Na tym etapie przeprowadzamy poważną restrukturyzację swojego życia społecznego, spędzając dużo czasu ze zdrowymi ludźmi. Mityngi AA mają tu wiele do zaoferowania. Niezależnie od tego, jakie są, powinniście w nich uczestniczyć. Prawie zawsze znajdzie się tam ktoś, kto ma podobne do was poglądy na temat wiary. Rozmowy o Bogu są czymś naturalnym przy nawiązywaniu i rozwijaniu nowych relacji. Interakcje z ludźmi będącymi na tej samej ścieżce zdrowienia to kluczowa sprawa i zajmiemy się nimi przy pracy na kolejnych Krokach.

Zdaję sobie sprawę, że „samodoskonalenie” to szerokie pojęcie, oznacza wiele różnych kwestii i wpływa na wszystkie obszary życia. Na przykład, poprawienie zdrowia fizycznego ma wpływ na zdrowie psychiczne. W Kroku 2. chcemy zacząć od najbardziej podstawowych obszarów, takich jak: dbanie o siebie, odpowiedzialność za swoje czyny, budowanie i pielęgnowanie zdrowych relacji, inteligencja emocjonalna. Nie oczekuję, że już to wiecie, będziemy omawiać te sprawy później, krok po kroku. Zauważcie, że w tym momencie nie podejmujemy jeszcze żadnych konkretnych działań. Uznajemy tylko, że samodoskonalenie jest konieczne do osiągnięcia naszego celu.

Jeffrey Munn

Krok 2 i inne kroki na stronach tego portalu oraz na stronie aaagnostica.