Kroki świeckieŚwieckie AA

Interpretacja Kroku Szóstego

Interpretacja to własne rozumienie jakiegoś tematu, własne spojrzenie. Często różni się od podstawowej wersji, ale jest to dopuszczalna forma.

Interpretacja Kroków AA nie polega na ich zmianie. Zinterpretowane Kroki, nie są Krokami AA a podanym ich rozumieniem przez autora.

Krok K6 AA

„Staliśmy się całkowicie gotowi, żeby Bóg usunął wszystkie te wady charakteru.”

Moja interpretacja kroku 6 AA

Jak osiągnąłem gotowość do pozbycia się wad charakteru? Choć to wydaje się proste, tak naprawdę nie jest. Musiałem się zidentyfikować i uzyskać chęć do zmiany.

  1. Identyfikacja: Rozpocząłem od identyfikacji i zrozumienia swoich wad charakteru oraz ich wpływu na moje życie w trzeźwości i w okresach, gdy byłem pijany.
  2. Chęć do zmiany: Zmiana wymaga motywacji i gotowości do działania. Musiałem uświadomić sobie korzyści, jakie przyniesie zarówno mnie, jak i mojemu otoczeniu pozbycie się tych wad charakteru. Ta refleksja wzmocniła moją motywację i gotowość.
  3. Książki i doświadczenia innych: Postanowiłem zdobyć wiedzę na temat eliminacji wad charakteru. Słuchałem ludzi, którzy opowiadali o tym, jak rozwój osobisty wpłynął na ich relacje z samymi sobą i innymi ludźmi. Okazało się, że coaching i wizyty u psychologa były bardzo pomocne. Książka Jeffreya Munn’a „Staying Sober Without God” okazała się genialnym źródłem inspiracji.

Te działania pozwoliły mi osiągnąć gotowość do PRACY nad moimi wadami charakteru. Była ona potrzebna nie tylko dla utrzymania trzeźwości, ale także dla poprawy relacji z innymi ludźmi. Chciałbym podkreślić słowo PRACA, ponieważ uważam, że nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie wad charakteru. Możemy jedynie zdecydować się na niekorzystanie z nich.

Nikt nie zrobi tej pracy za mnie w procesie pozbywania się wad charakteru, a na pewno nie zrobi tego żadne bóstwo, niezależnie od tego, jak je pojmujemy. Sam muszę być świadomy, że korzystanie z tych wad nie przynosi żadnych pozytywnych efektów.

Dowiedziałem się o tym wszystkim od mojego sponsora. Ważne jest, aby znaleźć osobę, która jest doświadczona i otwarta na drugiego człowieka. Podejście, które mówi: „… Jakkolwiek go pojmuję” pomógł milionom ludzi, więc pomoże również tobie, czy tego chcesz, czy nie, może być bardziej szkodliwe niż pomocne.

Czytaj też inne teksty na tej stronie oraz na innej stronie.