Aktualności

Międzynarodowa Konferencja Świeckich Grup AA, 2020r

Międzynarodowa Konferencja Świeckich grup AA – Bob K.

Międzynarodowa Konferencja Świeckich Grup AA(ICSAA), w sobotę 5.12.2020 ICSAA zorganizowała wirtualną wersję spotkania, zwyczajowo odbywającego się co dwa lata. Miało ono odbyć się w tym roku w Waszyngtonie, DC. Covid-19 spowodował przełożenie wydarzenia na 2021 rok. Poprzednie spotkania odbyły się w Toronto (2018), Austin (2016) i Santa Monica (2014).

Z konieczności mój raport jest skrótem. Poszczególne panele są pełne informacji i zachęcam Was wszystkich do skorzystania z linków do tych niezwykłych prezentacji. Entuzjazm spikerów jest zaraźliwy. Jeśli przegapiłeś to wydarzenie, skorzystaj z okazji, aby wysłuchać ich wypowiedzi.

Mikrofon

Spiker główny:

Przedstawiając głównego mówcę, przewodniczący powiedział: „To wielka sprawa!” Dr Koob jest dyrektorem National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. NIAAA jest jedną z 27 odrębnych instytucji i ośrodków, które tworzą Narodowy Instytut Zdrowia. Jeden z pozostałych dyrektorów, Anthony Faucci, był często w TV w 2020 r.

Dr Koob jest uznanym na całym świecie ekspertem w dziedzinie stresu oraz neurobiologii uzależnień od alkoholu i narkotyków. Aktualnie jest dyrektorem instytutu, ale w głębi duszy, przede wszystkim, jest naukowcem.

My w AA interesujemy się osiągnięciami naukowymi, a dr Koob przedstawia ich wiele w swej krótkiej prezentacji. Jego oddział ma kilka bardzo aktualnych badań, na temat zmian w spożyciu alkoholu w ostatnich miesiącach pandemii. Niedobre dane dotyczą kobiet. Kobiety zmniejszają dystans między płciami w nadużywaniu alkoholu. Efekt Covid dotyczy zwłaszcza ich.

Osoby sygnalizujące wyższy poziom stresu częściej się upijają. Spożywanie alkoholu powoduje odhamowanie behawioralne. Ludzie pijący nadmiernie nie przestrzegają wytycznych dotyczących dystansu społecznego.

Rzeczą, której nie wiemy w erze mityngów na platformach typu Zoom, jest wpływ braku spotkań w realu na wskaźniki powrotu do zdrowia. Kwestiami tymi zajmuje się dr Koob i zespół specjalistów.

Psychiatra kończy swoje wystąpienie wyrazami uznania dla AA, które, jak wykazały nowe badania, jest tak samo skuteczna jak wszelkie terapie behawioralne i przoduje w kategorii ilości osób zachowujących abstynencję.

„To przyszło z Londynu”

Informacje od ludzi zaangażowanych w tworzenie i działania prowadzące do wydania broszury „Słowo Bóg” wskazują, że dyskusja po jej wydaniu daleko wykroczyła poza nią i rozważa, co może stanowić nasze najlepsze świeckie strategie posuwania się naprzód. Sama broszura zawiera kilka świetnych sugestii, czyli warto ją poznać.

„Słowo Bóg” narodziło się w Wielkiej Brytanii, a następnie zostało wydane również w Stanach Zjednoczonych (W Polsce od kilku lat, my agnostycy w AA, prosimy o jej wydanie, dop. tłumacza). Jak powiedział jeden ze spikerów: „choć ​​AA porusza się z prędkością lodowca, to świetnie, że w końcu ten świecki kawałek literatury został zaakceptowany”. Prezenterami byli: Cyril z grupy London Freethinkers, Antonia ze Stonehenge Freethinkers Steps i Brendan z Rainham. Wszyscy oni powinni otrzymać nagrodę za pokorę i zwięzłość swoich wypowiedzi. Doszliśmy do pytań i odpowiedzi w mniej niż pół godziny.

Fragment artykułu. Cały tekst i linki do prezentacji są dostępne na stronie AA Agnostica. Autor, Bob K. będzie spikerem na grupie AAwAA, na platformie GoToMeeting w dniu 07.01.2021.

Tłumaczenie za zgodą administratora strony.