Artykuły

Jak to działa

„Jak To Działa”, fragment rozdziału 5. Wielkiej Księgi, wersja skorygowana, dla agnostyków.

Jak to działa – „Ten Program jest narzędziem, które pomaga nam uporać się z problemem alkoholowym. Wymaga od nas całkowitej szczerości wobec siebie i wzięcia osobistej odpowiedzialności za własne zachowanie i postawy. Twierdzimy, że jest to kluczowy element powrotu do zdrowia.

Nasze historie w ogólny sposób ujawniają jacy byliśmy, co się wydarzyło i jacy jesteśmy teraz. Jeśli naprawdę pragniesz wyzdrowienia, chcesz wyjść poza swoją strefę komfortu i ciężko pracować, aby zmienić swoje życie, jesteś gotowy do podjęcia pewnych kroków.

Niektóre z nich wydawały się bardzo zniechęcające. Na początku większość z nas myślała, że ​​możemy znaleźć łatwiejszą, łagodniejszą drogę; ale nie mogliśmy. Półśrodki nic nam nie dały. Staliśmy w punkcie zwrotnym i wybraliśmy drogę do trzeźwości. Oto kroki, które sami stawiamy i które są proponowanym przez nas programem zdrowienia:

Jak to działa – 12 Kroków

1.Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem. 2.Uwierzyliśmy i zaakceptowaliśmy fakt, że potrzebujemy sił i zasobów będących poza naszą świadomością, aby odzyskać zdrowy rozsądek. 3.Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie zbiorowej mądrości i doświadczeniu tych, którzy byli przed nami. 4.Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny. 5.Wyznaliśmy sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów. 6.Staliśmy się gotowi, aby zaakceptować pomoc w pozbyciu się naszych wad charakteru.

7.Z pokorą i otwartością umysłu poszukiwaliśmy sposobów eliminacji naszych wad. 8.Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy, i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim. 9.Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych. 10.Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów. 11.Dążyliśmy, poprzez medytację, do doskonalenia naszej duchowej świadomości, zrozumienia sposobu postępowania proponowanego przez AA i do odkrycia siły niezbędnej, aby wprowadzić go w życie. 12.Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

Wielu z nas wykrzyknęło: „Co za rygor! Nie dam rady przez to przejść ”. Nie zniechęcajcie się. Nikt z nas nie był w stanie doskonale przestrzegać tych zasad. Nie jesteśmy święci. Rzecz w tym, że jesteśmy gotowi ciężko pracować, aby poprawić nasze życie i zapewnić powrót do zdrowia. Zasady, które tu przedstawiliśmy są jedynie wskazówkami. Stawiamy na postęp, a nie doskonałość.

Opis alkoholika oraz nasze osobiste doświadczenia doświadczenia prowadzą do 3 ważnych wniosków: (a) Że byliśmy alkoholikami i nie mogliśmy kierować własnym życiem. (b) Że potrzebowaliśmy siły większej niż my sami, będącej poza naszą świadomością, aby dojść do siebie. (c) Że powrót do zdrowia jest możliwy dla każdego, kto zechce powierzyć się temu prostemu sposobowi życia”. 

Skorygowana wersja „Jak to działa” – fragmentu początkowego piątego rozdziału WK z 1939 roku – została stworzona przez Hilary J. i grupę AA „Trzeźwi Agnostycy”. Jest czytana na ich mityngach w Vancouver, w Kolumbii Brytyjskiej, w Kanadzie.

Jak to działa – Tłumaczenie za zgodą administratora portalu AA Agnostica dla aawaa.pl