Warsztaty

Warsztaty Duchowości – Program

Drugie Warsztaty Duchowości odbędą się w Opolu 7 marca 2020r(sobota) w godz. 10.00 – 18.00. Rejestracja uczestników od godz. 09.00 – ilość miejsc ograniczona

Adres: Opole, ul. Edmunda Osmańczyka 22. Zespół Szkół Mechanicznych

Program Warsztatów:

08.30 – 10.00 – rejestracja uczestników

10.00 – 10.15 – przywitanie: Bogdan z Opola

10.15 – 11.45 – Panel 1

                          Spiker: Alicja z Londynu

                          Spiker: Ania z Opola

                          Spiker: Iwona z Gorlic

11.45 – 12.00 – przerwa

12.00 – 13.00 – Panel 2

                          spiker: Cyril z Londynu

13.00 – 14.00 – przerwa(obiad)

14.00 – 14.45 – Panel 3

                          Spiker: ks. Darek – Pow. kl. A

14.45 – 15.00 – przerwa

15.00 – 16.00 – Panel 4

                          Spiker: Tadek z Łodzi – Deleg. Narod.

                          Spiker: Włodek z Puław – Pow. kl. B

16.00 – 16.15 – przerwa

16.15 – 16.45 – Panel 5

                          Spiker: Grzegorz z Katowic

16.45 – 17.00 – przerwa

17.00 – 18.00 – Panel 6 – odpowiedzi spikerów na pytania uczestników

18.00 – Zakończenie warsztatów