Grupa AAwAA

Scenariusz Grupy AAwAA

Witam na mityngu grupy AAwAA. Jest to grupa Anonimowych Alkoholików dla Agnostyków, Ateistów, Wolnomyślicieli, czyli ludzi którzy chcą zdrowieć bez jakiegokolwiek Boga. Jednakże w zgodzie z Tradycją Trzecią serdecznie powitamy każdego Anonimowego Alkoholika.

Mam na imię …………………, jestem alkoholikiem. Poprowadzę dzisiejszy mityng. Witam serdecznie wszystkich uczestników mityngu. Mikrofony, ze względów bezpieczeństwa zostały zablokowane. Proszę o włączenie kamer, abyśmy się widzieli i mogli choć częściowo poczuć, jak na mityngu na żywo.

Na początek proszę o 10 sekund ciszy na skupienie się. [dziękuję]

Przywitam Was naszym mottem:

Świeckość to inne, niereligijne pojmowanie człowieka i świata

Mam na imię…………………………przeczytam preambułę AA, czyli kim jesteśmy:

Anonimowi Alkoholicy są Wspólnotą ludzi, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we Wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

Będąc w zgodzie z Tradycją 4 AA, przeczytam teraz interpretację Programu 12 Kroków dla Agnostyków, Ateistów, Wolnomyślicieli.[może ktoś czytać kto ma tą wersję 12 Kroków lub będzie czytał z ekranu).

1.Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że coraz trudniej było nam kierować swoim życiem

2.Uwierzyliśmy i zaakceptowaliśmy fakt, że potrzebujemy sił i zasobów większych niż te którymi dysponujemy sami, aby odzyskać zdrowy rozsądek.

3.Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie zbiorowej mądrości i doświadczeniu tych, którzy byli przed nami.

4. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny.

5. Wyznaliśmy sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.

6. Staliśmy się gotowi, aby zaakceptować pomoc w pozbyciu  się naszych wad charakteru.

7. Z pokorą i otwartością umysłu poszukiwaliśmy sposobów eliminacji naszych wad.

8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy, i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.

9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.

10. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.

11. Dążyliśmy, poprzez rozmyślania i medytacje do doskonalenia naszej świadomości, zrozumienia sposobu

      postępowania proponowanego przez AA i odkrycia sił niezbędnych, aby wprowadzić go w życie.

12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

Teraz przeczytamy refleksję nad którą warto się zastanowić:

Gdy jest spiker

Dziś mamy mityng spikerski. Swoim doświadczeniem podzieli się:………………….

Po spikerze będziemy odnosić się do doświadczeń spikera, dzielić się własnymi doświadczeniami i ewentualnie zadawać pytania spikerowi. Proszę, aby wypowiedzi nie trwały dłużej jak 5 minut. Po tym czasie prowadzący poprosi o zakończenie wypowiedzi.

Gdy nie ma spikera

Dziś mamy trzy tematy, w których podzielimy się doświadczeniami:

1.

2.

3.

Proszę, aby wypowiedzi nie trwały dłużej jak 5 minut. Po tym czasie prowadzący poprosi o zakończenie wypowiedzi.

Nasz mityng trwa bez przerwy od 60 do 90 minut.

Z a k o ń c z e n i e

  1. Sprawy organizacyjne

Dziękuję wszystkim uczestnikom mityngu za podzielenie się swoimi doświadczeniami. Pożegnam Was Deklaracją Odpowiedzialności z 1965 roku:

Gdy ktokolwiek, gdziekolwiek potrzebuje pomocy,

chcę aby napotkał wyciągniętą ku niemu pomocną dłoń AA.

I za to jestem odpowiedzialny