Scenariusz Grupy AAwAA

Mam na imię …………………, jestem alkoholikiem. Poprowadzę dziś mityng otwarty grupy AAwAA. Witam serdecznie wszystkich uczestników mityngu. Proszę o wyłączenie mikrofonów, aby nie przeszkadzać sobie nawzajem.

Przywitam Was Modlitwą o Pogodę Ducha:

Proszę, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym czego nie mogę zmienić, odwagi abym zmieniał to co mogę zmienić i mądrości bym odróżniał jedno od drugiego.

Mam na imię…………………………przeczytam preambułę AA, czyli kim jesteśmy:

Anonimowi Alkoholicy są Wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we Wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

Nadzieją osób uzależnionych i siłą Wspólnoty jest jej Program 12 kroków. Dziś odczyta je…………………………….. . [Na mityngu spikerskim odczytujemy tylko Kroki]

Fundamentem funkcjonowania każdej grupy AA są Tradycje Wspólnoty. Dziś odczyta je…………………………. .

Zapoznamy się teraz z codzienną refleksję na dzień dzisiejszy, którą odczyta nam dziś…………………………………. .

Stałymi tematami mityngu są: (Na mityngu spikerskim nie ma tematów) 1.”moje Kroki” 2.”Jak rozumiem i realizuję Tradycje 3.”Moja duchowość” 4.Zaproponowany przez prowadzącego temat mityngu

Uwaga organizacyjna: Nasz mityng trwa bez przerwy 60 minut. Na początku prowadzący omówi zaproponowany przez siebie temat, a potem będzie prosił uczestników mityngu o dzielenie się doświadczeniami. Dopuszczalna długość wypowiedzi zależy od ilości uczestników. W razie zbyt długiej wypowiedzi, prowadzący poprosi o jej zakończenie. [wypowiedzi trwają do 57 minuty]

Ewentualne sprawy organizacyjne będą omówione przez służby grupy i zainteresowane osoby po zakończeniu mityngu.

Dziękuję wszystkim uczestnikom mityngu za podzielenie się swoimi doświadczeniami. Pożegnam Was Deklaracją Odpowiedzialności z 1965 roku: Gdy ktokolwiek, gdziekolwiek potrzebuje pomocy, chcę aby napotkał wyciągniętą ku niemu pomocną dłoń AA. I za to jestem odpowiedzialny