Konferencja

Konferencja grup świeckich

Konferencja grup świeckich odbyła się w dniach 24-28 sierpnia 2018r, czyli ponad rok temu. Miejscem konferencji było Toronto. Uczestniczyli w niej nasi dwaj przyjaciele: Witek i Jacek. Poniżej sprawozdanie z jej przebiegu.

W dniach 24-26.08.2018 mieliśmy (Jacek B. i ja) przyjemność uczestniczyć w Trzeciej Międzynarodowej Konferencji Grup Świeckich AA (ICSAA) w Toronto, w Kanadzie. Przyjechało ok. 270 osób, głównie z USA, Kanady, ale też z Europy, Australii, RPA. Konferencja zaczęła się w piątkowy wieczór kilkugodzinną sesją krótkich, 8-minutowych, spikerek w temacie: Integracja i Różnorodność. Zgłoszeni wcześniej spikerzy mówili w ustalonej kolejności. Byłem jednym z nich. Powiedziałem kilka zdań o sobie i o sytuacji agnostyków i ateistów w polskim AA. O tym, że od trzech lat tłumaczę i rozsyłam osobom potencjalnie zainteresowanym niektóre artykuły przesyłane mi przez administratora strony AA Agnostica, Rogera (poznałem go osobiście, a był to jeden z celów mojego wyjazdu do Toronto), że dostaje wiele pozytywnych zwrotów, ale też spotykam się z reakcjami niechętnymi i złośliwymi. Powiedziałem też to, co mówiło kilka osób na sali: że wspaniale jest być między ludźmi, którzy są przekonani i udowadniają swoją obecnością, że trzeźwienie jest możliwe bez wiary w osobowego, religijnego Boga, a siłą większą może być zbiorowa mądrość i doświadczenie innych ludzi, grupy AA czy cokolwiek innego.

Jednym ze spikerów był Delegat Regionu 86 (Area 86 Delegate, rejon geograficzny Toronto) na Konferencję Krajową USA/Kanady, Dale S. Bardzo mnie to ucieszyło, obecność oficjalnego przedstawiciela służby krajowej i to co mówił (a powiedział, między innymi, że ostatnia, kwietniowa Konferencja zaaprobowała wydanie broszury dla ateistów i agnostyków w AA, „The God Word”, Słowo Bóg), świadczy o akceptacji i przychylności tych służb dla ruchu secular AA, a nie zawsze tak było. Wystąpił też Jon W, AA Grapevine, Senior Editor (członek zarządu spółki wydającej biuletyn AA Grapevine, milion egzemplarzy rocznie i 84 lata tradycji, w Polsce odpowiednikiem jest Zdrój) z kolejną, radosną dla nas, agnostyków, nowiną, o wydaniu książki: „One Big Tent” (Jeden Duży Namiot), zawierającej 43 historie osobiste ateistów i agnostyków w AA. W kuluarach zadałem Jonowi pytanie, czy niektóre z tych historii mogę przetłumaczyć i rozesłać przyjaciołom w Polsce? Powiedział, że prześle mi odpowiedź mailem, po konsultacji z pozostałymi członkami zarządu. A może warto oficjalnie zapytać redakcję Grapevine o możliwość wydania tej książki w Polsce (podobnie jak broszury The God Word, ale to już pytanie do służb brytyjskich AA, które są właścicielem praw autorskich)? Byłoby świetnie, bo obie wspomniane pozycje są bardzo ciekawe, zawierają różnorodne historie i byłyby niezwykle pomocne, nie tylko dla agnostyków i ateistów w naszym kraju. Pozostawiam tę sugestię naszym służbom.

Konferencja grup świeckich

W sobotę i niedzielę odbyło się wiele spotkań i prezentacji w kilku salach jednocześnie. Tematy wystąpień były różne, ale koncentrowały się wokół trzech głównych wątków:

  1. Czym jest ruch skupiający świeckie grupy AA?
  2. Dlaczego potrzebne są nam, ateistom i agnostykom w AA, odrębne mityngi?
  3. Co chcemy osiągnąć?

Poniżej, próba odpowiedzi na te pytania.

Duchowym ojcem agnostyków w AA jest Jimmy B., anonimowy alkoholik nr 6, ten który pomógł nakłonić Billa W. do użycia sformułowania Siła Wyższa, zwrotu: „jakkolwiek go pojmujemy” i Tradycji 3 w obecnym brzmieniu. Jim przez 36 lat, do końca życia, pozostał trzeźwym członkiem AA, mimo otwarcie deklarowanych poglądów agnostycznych. Mityngi świeckie, nie-religijne, takie których uczestnicy nie mogą, bądź nie chcą uwierzyć, że Bóg ingeruje w życie ludzi i decyduje o ich zdrowieniu lub nie, nie są niczym nowym. Pierwszy odbył się w Chicago w 1975 roku, a obecnie ponad 400 grup tego typu regularnie spotyka się w USA, wiele innych, w pozostałych krajach świat. Każda grupa jest niezależna i dostosowuje scenariusz mityngu do własnych życzeń i potrzeb.

Wielu z nas, agnostyków, osiągnęło wieloletnią trzeźwość w tradycyjnym AA, lecz nie zawsze czujemy się tam dobrze i komfortowo. Często słyszymy: jeśli nie odnajdziesz Boga, wrócisz do picia i zginiesz. Ok, nie odnaleźliśmy, a żyjemy i jesteśmy trzeźwi. Mamy wielu nowych członków, którzy mówią: nie bylibyśmy trzeźwi gdyby nie wy, gdybyśmy nie trafili na świecki mityng, ponieważ wiara w nadprzyrodzoną istotę boską jest poza naszymi możliwościami. Uczestnictwo w mityngach świeckich daje nam możliwość identyfikacji z innymi alkoholikami, bardzo pomocnej, czy wręcz niezbędnej w procesie trzeźwienia. Nasze spotkania są otwarte dla wszystkich, niezależnie od wyznawanych poglądów religijnych. Wielu z nas chodzi również na tradycyjne mityngi AA. Doceniamy siłę Wspólnoty i jej Programu, chcemy być integralną częścią struktury AA.

Konferencja grup świeckich

Co jest naszym celem? Przede wszystkim nie krytykujemy nikogo, kto pozostaje trzeźwy dzięki wierze w Boga, jakkolwiek pojmowanego. Jeśli to działa w Twoim przypadku, to fantastycznie! Wyciągamy rękę do ludzi, którzy takiej wiary nie mają i prawdopodobnie nigdy nie nie będą mieli. Chcemy przekazać im dobrą nowinę: trzeźwość jest możliwa niezależnie od wiary, czy niewiary, w Boga, w sensie religijnym czy jakimkolwiek. Podobnie jak Bill W., uważamy, że świecki, laicki ruch wewnątrz AA przyciąga do Wspólnoty ludzi którzy, w innych okolicznościach, nigdy by tu nie trafili.

„…To wielki wkład naszych ateistów i agnostyków. Poszerzyli oni wejście do nas na tyle, że każdy cierpiący alkoholik może przez nie przejść, niezależnie od swej wiary, czy też jej braku.”

Bill W., „AA Wkraczają w Dojrzałość”, 1957 

Witek D.

I ciekawostka, na koniec. Spotkaliśmy na konferencji w Toronto Debbie D. i jej męża, Kenta. Debbie była naszym gościem na warsztatach weteranów w Bełchatowie, w czerwcu 2018 roku. Mieliśmy z nimi obojgiem bardzo miły kontakt. Choć nie są agnostykami, przylecieli z Kalifornii, aby uczestniczyć w spotkaniu secular AA, po to aby się lepiej poznać i zastanowić jak wspólnie możemy nieść posłanie alkoholikom, którzy wciąż jeszcze cierpią.

Zobacz inne teksty w języku polskim i angielskim.